Yilmazer

İngilizceTürkçe

Arazi Toplulaştırma Ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri

Yılmazer A.Ş. Arazi Toplulaştırma Hizmetleri ile;

  • Fazla parçalanmış mülklerin çağdaş işletmecilik esaslarına göre birleştirilmesi,
  • Gerekli arazi ıslahının yapılması,
  • Yol, sulama, drenaj sistemlerinin yapılması,
  • Toprak su koruma önlemlerinin alınması,
  • Arazinin yeniden düzenlenmesi ve dağıtımı,
  • İşletmelerin rasyonel bir şekilde çalışmalarını sağlayacak tüm önlemlerin alınması; iş, zaman ve akaryakıt kaybı ile taşıt ve makinelerin yıpranması gibi kayıpların en az düzeye indirilmesi,
  • İşletmelerin net arazi kullanma alanının artması, işletme merkezi ile parseller arasındaki uzaklığın azalması, parsellerin korunması için alınan önlemlerin maliyetindeki azalma, teknik tarım yöntemlerinin uygulanmasında sağlanan kolaylık, iş gücü ve zamandan sağlanan, üretimin ve net gelirin artışı amaçlanmaktadır.

setting_out